O nás

Jsme neformální sdružení zaměstnanců pracovišt Akademie věd České republiky. Vznikli jsme v prosinci 2019, kdy jsme sepsali Výzvu Akademii věd ČR k ekologické a klimatické udržitelnosti, kterou jsme následně zaslali spolu s téměř 300 podpisy zaměstnanců Akademie (včetně 12 ředitelů) Akademické radě. Našim cílem je zintenzivnění agendy udržitelnosti na Akademii věd.

Naše iniciativa nemá formální strukturu. Daří se nám spolupracovat a těžit z naší názorové různorodosti.

Vítáme nové členy z řad zaměstanců Akademie (včetně emeritních pracovníků a přidružených studentů). Více na stránce Chci se přidat.

Kontakt

Email iniciativy je info@sustainableacademy.cz. Tento email můžete použít též k přihlášení se do mailing listu (nanejvýš 1 email měsíčně). Přímé kontakty na některé z nás: Zuzana Harmáčková, Jan Hladký, Vojtěch Pravda, Tereza Stöckelová, Kamil Vlček.

Další možností ke spojení je naše Facebooková skupina. (Vnímáme negativní vliv modelu Facebooku v mnoha ohledech.)

Pokud nám toužíte napsat, že jsme bolševici a ekomarxisti, doporučujeme pro tento účel použít vyhrazený nefunkční email sustainableacademyjsoubolseviciaekomarxisti@sustainableacademy.cz. Předem děkujeme.

Vlastník domény

Doménu sustainableacademy.cz provozuje Matematický ústav AV ČR.

Tvůrci obsahu

  • Zuzana Harmáčková (ÚVGZ AV ČR)
  • Jan Hladký (MÚ AV ČR, ÚI AV ČR)
  • Vojtěch Pravda (MÚ AV ČR)
  • Tereza Stöckelová (SOÚ AV ČR)
  • Kamil Vlček (FGÚ AV ČR)