Vlastník domény

Doménu sustainableacademy.cz provozuje Matematický ústav AV ČR.

Tvůrci obsahu

  • Zuzana Harmáčková (ÚVGZ AV ČR)
  • Jan Hladký (MÚ AV ČR, ÚI AV ČR)
  • Vojtěch Pravda (MÚ AV ČR)
  • Tereza Stöckelová (SOÚ AV ČR)
  • Kamil Vlček (FGÚ AV ČR)